Onder duurzame inzetbaarheid1 wordt verstaan het in staat zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren. Duurzame inzetbaarheid wordt dan ook beïnvloed door gezondheid, vakbekwaam zijn en blijven en intrinsieke motivatie.


1
Cao-partijen gebruiken de definitie van Van Vuuren, T. (2011). Vitaliteitsmanagement: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Oratie, Open Universiteit, Heerlen.