De medewerker kan gebruik maken van de regeling vitaliteitsverlof. Het doel is de fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Cao-partijen verwachten hiervan een positief effect op uw duurzame inzetbaarheid. De oudere medewerker heeft een alternatieve keuze in de vorm van de 80-80-100-regeling. Beide regelingen worden in de cao uitgewerkt, namelijk in artikel 7.4 (80-80-100-regeling) en artikel 8.6 tot en met 8.10. (vitaliteitsverlof). De WVB zal gedurende de looptijd van de cao beide regelingen onder de aandacht brengen bij de leden die deze (nog) niet of beperkt toepassen en inventariseren of er eventuele belemmeringen zijn.