Het overleg heeft in constructieve sfeer plaatsgevonden en cao partijen hebben concrete voorstellen uitgewisseld. Tijdens de geplande WVB ledenbijeenkomst op 22 november aanstaande zullen de WVB leden op de hoogte gebracht worden van de voortgang en de belangrijkste onderwerpen van onderhandeling. Een vervolgoverleg met de vakorganisaties staat gepland op 13 december aanstaande.