Als aan u op grond van de voormalige regeling uit de Algemene Bank-CAO seniorenverlof is toegekend, kunt u dit voortzetten. U kunt er na 1 januari 2015 ook voor kiezen om het seniorenverlof om te zetten naar vitaliteitsverlof (artikel 8.6) of – vanaf uw 60ste levensjaar - naar de 80-80-100 regeling (artikel 7.4), binnen de voor die regelingen geldende voorwaarden.