In aanvulling op de wettelijke regeling krijgt u bij kortdurend zorgverlof eenmaal per 12 maanden maximaal eenmaal de gemiddeld overeengekomen arbeidsduur per week vergoed tegen 100% van uw maandinkomen. Deze aanvulling ontvangt u ook indien u als mantelzorger kortdurend zorgverlof opneemt.