Werkgevers kunnen eigen salarisschalen maken met instemming van het vertegenwoordigend overleg of de vakorganisaties.

De minimum- en maximumbedragen uit de salaristabel van uw werkgever zullen nimmer lager zijn dan de corresponderende bedragen uit de tabel in artikel 6.9.