U kunt zelf vragen om een functie met een lagere salarisschaal. Uw functiesalaris wordt dan ook in die lagere salarisschaal ingeschaald.

Als uw huidige functiesalaris het maximum van de lagere salarisschaal overtreft, krijgt u een persoonlijke toeslag. Deze toeslag is het verschil tussen uw huidige en het nieuwe persoonlijk functiesalaris en zal worden afgebouwd. Bovendien heeft dit invloed op de grondslag voor pensioenopbouw. Nadere uitwerking van de persoonlijke toeslag is geregeld in artikel 9.5.