In het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek kan naar voren komen dat u in uw huidige functie niet (meer) naar behoren functioneert.

Uw werkgever zal u dan waar mogelijk een andere, gelijkwaardige functie aanbieden. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, probeert uw  werkgever u in een lagere functie te plaatsen.
Daarbij onderscheiden wij de volgende situaties:

  • als u korter dan drie jaar in dienst bent, of u maakte minder dan drie jaar geleden promotie naar een hogere functie, dan krijgt u het functiesalaris dat bij uw nieuwe, lagere functie hoort. Bij terugplaatsing na promotie is de inschaling niet lager dan de inschaling die u had voordat u promoveerde. De ervaringsjaren in de nieuwe functie tellen mee bij de inschaling in de lagere salarisschaal.
  • als u uw huidige functie langer dan drie jaar vervult, wordt u bij plaatsing in een functie met een lagere salarisschaal in die lagere bijpassende salarisschaal ingeschaald. Zolang uw huidige functiesalaris het maximum van de lagere salarisschaal overtreft, zal dat niet worden aangepast met de collectieve inkomensaanpassingen op grond van deze cao.
  • als u uw huidige functie langer dan drie jaar vervult en u zeven jaar of minder van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd bent op het moment van overplaatsing naar een nieuwe lagere functie, is uw huidige persoonlijk functiesalaris gegarandeerd. Dit persoonlijk functiesalaris wordt alleen nog aangepast conform de eventuele inkomensaanpassingen op grond van deze cao.