Bij reorganisaties, dan wel bij onderhoud of herziening van het functiewaarderingssysteem, kunnen per werkgever voor het gehele medewerkersbestand, dan wel voor één of meer groepen of in individuele gevallen nadere afspraken over een perspectiefgarantie worden gemaakt.

Als u door toepassing van een nieuw functiewaarderingssysteem in een functiegroep met een lager functie-eindsalaris komt, wordt u in het bijpassende lagere functiesalaris ingeschaald waarbij sprake kan zijn van een bovenschaligheid. U krijgt

  1. de garantie dat u er niet in persoonlijk functiesalaris op achteruit zal gaan, en
  2. een perspectiefgarantie van drie periodieken uit uw oude, hogere salarisschaal voor zover u in die schaal daarvoor nog ruimte had.