Het is belangrijk dat u inzicht heeft in uw persoonlijke kracht en de waarde die u hebt op de arbeidsmarkt. Daarmee vergroot u de mogelijkheid om meer concreet focus en inhoud te geven aan uw ontwikkeling. Wanneer er geen eenduidig beeld bestaat van uw ontwikkelingsmogelijkheden, kunt u op kosten van uw werkgever een loopbaanscan afleggen. Uw voorkeur voor de begeleiding is in principe bepalend. Daarbij kunt u ook kiezen voor begeleiding door een van de bij deze cao betrokken vakorganisaties.