Het opdoen van nieuwe ervaringen kan het inzicht in wat u wilt en wat u kunt vergroten. Daarom kunnen in het persoonlijke ontwikkelingsgesprek ook het opdoen van andere ervaringen worden betrokken, bijvoorbeeld door interne roulatie, stage of het werken in projecten.