Elke werkgever ontwikkelt en herijkt samen met het vertegenwoordigend overleg een beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Kernpunt daarin is het recht van u en uw collega’s op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

In dit beleid besteedt uw werkgever extra aandacht aan de ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van de ouder wordende medewerker.