Goed opgeleide en breed inzetbare medewerkers zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. Uw werkgevers biedt het kader en de faciliteiten, u neemt initiatief en zet zich in voor uw eigen opleiding en ontwikkeling, waarbij u gebruik maakt van de geboden faciliteiten. Veranderde omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw duurzame inzetbaarheid. Zo kan het zijn dat u mantelzorger bent. Het kan voor u van belang zijn om ook hierover met uw leidinggevende te spreken.