Cao-partijen verplichten zich nadrukkelijk om dit hoofdstuk onder de aandacht te brengen van hun leden en hen te ondersteunen bij een goede uitvoering hiervan.