In de huidige tijd wordt steeds vaker en meer beroep gedaan op mantelzorgers. In deze cao worden daarom aan mantelzorgers dezelfde mogelijkheden geboden op het gebied van calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Bovendien kunt u als mantelzorgers een beroep doen op de aanvullende voorziening in artikel 8.15. Voorwaarde is dat u eerder kenbaar heeft gemaakt bij uw leidinggevende dat u mantelzorger bent.