U kunt gebruik maken van de regeling vitaliteitsverlof. Het doel is uw fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Cao-partijen verwachten hiervan een positief effect op uw duurzame inzetbaarheid. Voor de oudere medewerker kent deze cao een alternatieve keuze in de vorm van de 80-80-100 regeling. Beide mogelijkheden worden in de cao uitgewerkt, namelijk in artikel 7.4 (80-80-100 regeling) en artikel 8.6 tot en met 8.10 (vitaliteitsverlof).