Cao-partijen spreken af dat gedurende de looptijd van de cao nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang van de bestedingen voor opleidingen. Daarbij gaat het niet alleen om de opleidingskosten in verband met de huidige of eerstvolgende functie of opleidingskosten in het kader van een sociaal plan. Uitdrukkelijk wordt ook gekeken naar opleidingskosten die samenhangen met te verwachten ontwikkelingen in de werkgelegenheid binnen de werkgever of met een beoogde carrièreswitch. Deze informatie wordt door de WVB verzameld en gedeeld met de vakorganisaties.