De partijen bij deze cao zijn partij in de cao Private Aanvulling WW en WGA – Sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, Sector 4 – No. 01. Deze cao heeft een looptijd van 20 december 2017 tot 1 oktober 2022 en eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In de eerste helft van 2022 zullen cao-partijen evalueren en het gesprek voeren over de vervolgsituatie na 1 oktober 2022.