De partijen bij deze cao zijn partij in de cao Private Aanvulling WW en WGA – Sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, Sector 4 – No. 01. Deze cao heeft een looptijd van 20 december 2017 tot 1 oktober 2022 en eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging is vereist.  Cao-partijen beogen deze regeling te continueren na deze einddatum en hebben afgesproken zich hiervoor uiterlijk 31 maart 2022 bij de Stichting PAWW aan te melden voor verlenging.