Een geschil tussen u en uw werkgever over de toepassing van deze cao legt u - met uitsluiting van de rechter – voor aan het Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf. De samenstelling, werkwijze en procedure zijn geregeld in een afzonderlijk reglement, dat onderdeel is van deze cao. 

Het secretariaat van het Scheidsgerecht is gevestigd in Amsterdam, Postbus 7400, 1007 JK.

De overeenkomst over het Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf eindigt op 1 november 2015. Medio 2015 evalueren cao-partijen het functioneren van het Scheidsgerecht.