De spaarmogelijkheden voor levensloopverlof zijn op grond van de wet beperkt met ingang van 1 januari 2012. Bestaande rechten worden binnen de fiscale mogelijkheden gerespecteerd.