Voor de medewerker van 45 jaar en ouder is bij elke vorm van ploegendienst en van verschoven werktijden die een ploegentoeslag van meer dan 10% van het persoonlijk functiesalaris met zich meebrengt, een gewenningsuitkering van kracht voor het geval deze toeslag komt te vervallen om andere dan onder artikel 13 genoemde redenen. Deze gewenningsuitkering is ook van toepassing als om een dergelijke reden een vermindering van de toeslag optreedt met meer dan 10% van het persoonlijk functiesalaris, echter alleen voor zover deze vermindering niet het gevolg is van een vervanging van compensatie in geld door compensatie in tijd.

Deze gewenningsuitkering is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker en is vastgesteld op onderstaande percentages van de gewenningsuitkering als bedoeld onder artikel 15:

  • 45 t/m 49 jaar:     12,5%
  • 50 t/m 54 jaar:     25,0%
  • 55 t/m 59 jaar:     37,5%
  • 60 jaar en ouder:  50,0%

Artikel 16 en 17 zijn van overeenkomstige toepassing.