Als uw dienstverband wordt beëindigd, vervalt ook de gewenningsuitkering die u eventueel mocht genieten.