Bij een bestaansduur van de ploegendienst bedraagt de gewenningsuitkering gedurende vier achtereenvolgende perioden (in maanden):

Bestaansduur ploegendienstGewenningsuitkering in percentage van de ploegentoeslag gedurende onderstaande perioden, uitgedrukt in maanden
Van Tot 80% 60% 40% 20%
½ jaar ¾ jaar 1 1 1 1
¾ jaar 1 jaar 2 2 2 2
1 jaar 2 jaar 3 3 3 3
2 jaar 3 jaar 4 4 4 4
3 jaar 4 jaar 5 5 5 5
4 jaar 5 jaar 6 6 6 6
5 jaar 6 jaar 7 7 7 7
6 jaar 7 jaar 8 8 8 8
7 jaar 8 jaar 9 9 9 9
8 jaar 9 jaar 10 10 10 10
9 jaar 10 jaar 11 11 11 11
10 jaar 15 jaar 12 12 12 12
15 jaar 20 jaar 15 15 15 15
20 jaar of langer 18 18 18 18

Indien u 60 jaar of ouder bent en 10 jaar of langer een toeslag als bedoeld in dit artikel geniet, dan ontvangt u een gewenningsuitkering ter hoogte van die toeslag die ongewijzigd van kracht blijft tot de pensioendatum.

Bereikt u de leeftijd van 60 jaar tijdens de looptijd van een gewenningsuitkering die voortvloeit uit een toeslag die 10 jaar of langer had bestaan, dan blijft de gewenningsuitkering die op de 60ste verjaardag van kracht is tot de pensioendatum ongewijzigd van toepassing. 

Bent u 55 jaar of ouder en geniet u 15 jaar of langer een toeslag als bedoeld in dit artikel, dan bedraagt de gewenningsuitkering ten minste 75% van hetgeen voor 60 jarigen is bepaald.